บริการตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน
บริการตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน  มีทีมงานเป็นวิศวกรที่มีประสบการณ์ ตามแบบฟอร์มตรวจสอบความปลอดภัยของ กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงมหาดไทย เพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าแก่บุคคลที่ทำงาน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร พร้อมจัดทำรายการหลังจากการตรวจสอบ และประเมินผลความพร้อมของระบบไฟฟ้า พร้อมคำเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาแก่เจ้าของอาคารต่อไป ทั้งนี้ทางบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานการตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายและมาตรฐานทางวิศวกรรมกำหนด  เพื่อความมั่นใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าที่ใช้บริการกับทางเรา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปกรณ์เปิดร้านกาแฟสด แก้วโฟม , ถ้วยโฟม , ถ้วยกระดาษ

ปืนบีบีกันราคาถูก

เครนอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน