บริการรับทำบัญชีและรับตรวจสอบบัญชี


สำนักงานบัญชีที่ได้มาตรฐาน
สำนักงานคุณภาพมีความเชี่ยวชาญในด้านการบริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ที่ยึดหลักปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง มีความรู้และความสามารถในวิชาชีพที่ได้ร่ำเรียนมาพร้อมการทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ โดยสามารถตรวจสอบบัญชีได้ทุกประเภทธุรกิจ และเสนอข้อสังเกตต่อเจ้าของธุรกิจ ให้ทราบหากพบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกและประโยชน์แก่ท่านสูงสุด

เพิ่มเติม http://www.hongthonglaw.com/
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปกรณ์เปิดร้านกาแฟสด แก้วโฟม , ถ้วยโฟม , ถ้วยกระดาษ

ปืนบีบีกันราคาถูก

เครนอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน