รับตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี

รับตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี เพื่อให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ และคงความถูกต้องอยู่เสมอ จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบบัญชี  โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบบัญชีหลากหลายธุรกิจ โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมเสนอข้อสังเกต ต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ที่อาจนำมาซึ่งการทุจริต รวมทั้งแจ้งให้ทราบ ถึงข้อผิดพลาดทางการบัญชี และพร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ท่านปรับปรุงระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปกรณ์เปิดร้านกาแฟสด แก้วโฟม , ถ้วยโฟม , ถ้วยกระดาษ

ปืนบีบีกันราคาถูก

เครนอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน