รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนด้วยขั้นตอนที่ง่ายรวดเร็ว


จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหมายถึง ห้างหุ้นส่วนที่มีทุกคนที่เป็นหุ้นส่วนยอมรับการเป็นหนี้ทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนโดยไม่กำหนดปริมาณ บริษัทจำกัดเป็นบริษัทที่มีการแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน โดยมีผู้ถือหุ้นยอมรับผิดจำกัด เพียงแค่ไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบค่าของหุ้นที่ตนถือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นห้างหุ้นส่วนที่มีหุ้นส่วน 2 ประเภท หุ้นส่วนที่ยอมรับสารภาพ ดังเช่น ผู้ที่เป็นหุ้นส่วนเเต่เพียงผู้เดียวหรือผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อย ซึ่งยอมสารภาพว่าปริมาณเงินที่ตนเองจะใช้ลงทุนในห้างหุ้นส่วนเพียงแค่นั้น และก็หุ้นส่วนพวกไม่ยอมรับสารภาพ อาทิเช่น หุ้นส่วนเเต่เพียงผู้เดียวหรือคนจำนวนไม่น้อย ซึ่งยอมรับผิดในบรรดาหนี้ทั้งหมดของห้างหุ้นส่วน โดยไม่กำหนดปริมาณ
การรับลงทะเบียนห้างหุ้นส่วนรวมทั้งบริษัทจำกัด ผู้ขอลงทะเบียนต้องทำตามกฏระเบียบทุกขั้นตอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ระบุไว้ ควรประพฤติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยเรื่อง การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2538
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปกรณ์เปิดร้านกาแฟสด แก้วโฟม , ถ้วยโฟม , ถ้วยกระดาษ

ปืนบีบีกันราคาถูก

เครนอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน