เคล็ดลับยกของอย่างถูกต้อง
การยกสิ่งของให้ปลอดภัยและถูกวิธีเพื่อป้องกันสิ่งของไม่ให้เกิดความเสียหาย
ในช่วงที่เราต้องการย้ายบ้านหรือมีการจัดบ้านใหม่ต้องอาศัยบริการรถรับจ้างเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของอยู่แล้ว การยกของหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของภายในบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นวันนี้เราจึงมีขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสิ่งของอย่างถูกวิธีมาฝากเพื่อน ๆ กัน ดังนี้

1.ประเมินน้ำหนักของสิ่งของที่ต้องการ หรืออาจจะลองยกดูก่อนว่าตัวเราเองสามารถยกได้ด้วยตัวคนเดียวหรือไม่

2.ตรวจสองสิ่งของที่ต้องการยก เช่น ถ้าเป็นสิ่งของที่เป็นแก้วก็ควรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะสิ่งของพวกนี้สามารถแยกได้ง่าย หรืออาจจะหากระดาษหนังสือพิมพ์มาใส่ไว้ในกล่อง เพื่อนป้องกันรงกระแทก เป็นต้น

3.ตรวจสองเส้นทางการเคลื่อนย้าย ว่ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่

4.หาเครื่องทุ่นแรง เช่น รถเข็น จะสามารถช่วยทุ่นแรงได้มาก

5.สลับยกของหนักกับของเบา เพื่อพักกล้ามเนื้อ ไม่ให้ใช้งานหนักเกินไป

6.ใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง เช่น การใช้ถุงมือทุกครั้งขณะยกสิ่งของ เพื่อป้องกันมือได้รับบาดเจ็บหรือได้รับแผลถลอก ,การใช้รองเท้าเพื่อป้องกันการลื่นไถล เป็นต้น
                                      

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปกรณ์เปิดร้านกาแฟสด แก้วโฟม , ถ้วยโฟม , ถ้วยกระดาษ

ปืนบีบีกันราคาถูก

เครนอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน