เทคโนโลยี Power over Ethernet หรือ POE Switchเทคโนโลยี Power over Ethernet หรือ POE Switch เป็นเทคโนโลยีเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์เครือข่ายผ่านสาย UTP โดยจะแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบใหญ่ๆ ตามลักษณะการต่ออุปกรณ์และอุปกรณ์ที่ใช้งานดังต่อไปนี้
1.In-Line PoE
เป็นแบบพื้นฐานที่สุด คือการนำอุปกรณ์ PoE Injector มาเชื่อมเพื่อทำเป็นตัวจ่ายกำลังไฟ เช่นสวิตซ์  เป็นการต่อที่เหมาะกับบริษัทเล็ก ๆ ที่มีการกำจัดการรองรับของ PoE
2.Hub-base PoE
เป็นการต่อคล้าย ๆ กับ In-Line PoE แต่จะเปลี่ยนจากการใช้ Injector เป็น  Power hub แทน ซึ่งจะมีข้อแตกต่างระหว่าง In-Line PoE คือสามารถรองรับพอร์ตได้มากกว่า 1 พอร์ต จึงเหมาะกับงานที่มีการใช้ PoE มาก ๆ
3.Integrated PoE
เป็นการนำอุปกรณ์สวิตซ์ที่มีความสามารถในการต่อกับ PoE Injector ที่สามารถนำมาใช้ในระบบได้ทันที โดยไม่ใช้อุปกรณ์อื่นมาต่อแบบ Mid-span

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปกรณ์เปิดร้านกาแฟสด แก้วโฟม , ถ้วยโฟม , ถ้วยกระดาษ

ปืนบีบีกันราคาถูก

เครนอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน