หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี (Packaging design)หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี (Packaging design)
1.กำหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยการศึกษาและเรียนรู้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนแล้วเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายนั่นสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่ม เช่น วัยรุ่น วัยทำงาน เป็นต้น
2.วัสดุที่ใช้ทำ ควรเลือกวัสดุที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยการจะเลือกให้กระดาษที่ย่อยสลายง่ายแทนการใช้พลาสติก
3.รูปทรง ที่มีความสวยงาม แปลกใหม่ จะช่วยสร้างความน่าสนใจและความประทับใจให้กับสินค้า เมื่อพบเห็นทันที ทำให้ผู้บริโภคกล้าตัดสนิใจในการเลือกใช้สินค้าทันที่อาจจะยังไม่เคยลองใช้เลย
4.สีสันของบรรจุภัณฑ์ คือการใช้ตัวอักษร ภาพ ลวดลาย สีพื้นต่าง ๆ ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้สามารถบ่งบอกถึงสินค้าที่อยู่ภายใน และช่วยให้ผู้บริโภคสนใจสินค้าด้วย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปกรณ์เปิดร้านกาแฟสด แก้วโฟม , ถ้วยโฟม , ถ้วยกระดาษ

ปืนบีบีกันราคาถูก

เครนอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน