POE Switch ใช้ทำอะไร?POE Switch หรือที่รู้จักกันในชื่อ Power Over Ethernet หมายถึง การจ่ายกระแสไฟฟ้าไปบนสายแลน โดยมีหลักการคือ ปกติสายแลน จะมีสายทองแดงทั้งหมด 4 คู่ หรือแปดเส้น และทั่วไปก็ทำงานบนเครือข่าย ก็จะใช้สายทองแดงเพียง 2 คู่ หรือ 4 เส้น ดังน้้นในส่วนที่เหลือ ก็จะถูกนำมาใช้สำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งระบบ POE Switch จะทำให้เราลดภาระทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องเสียไปในการลากสายทั้ง 2 ชนิด ให้เหลือเพียงชนิดเดียวก็คือ สายแลน อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการติดตั้ง ดูแลได้ง่ายกว่า มีความปลอดภัยสูง และใช้งานน้อยกว่า นอกจากนี้ยังมีการนำ POE Switchไปใช้กับเครือข่ายของกล้อง CCTV ที่ใช้ POE ในเรื่องของการเดินสายสัญญาณและไฟในเส้นเดียวกันอีกด้วย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปกรณ์เปิดร้านกาแฟสด แก้วโฟม , ถ้วยโฟม , ถ้วยกระดาษ

ปืนบีบีกันราคาถูก

เครนอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน