พระพิฆเนศเทพผู้ที่ได้รับความเคารพบูชากันอย่างมากพระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จ


พระพิฆเนศองค์เทพพระพิฆเนศ มีลักษณะเป็นรูปกายคล้ายกับรูปมนุษย์  มีเศียรเป็นช้างซึ่งเปรียบเสมือนการทรงพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์ คนไทยนั้นให้ความนิยมและนับถือกันอย่างมาก เพราะได้รับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของศาสนาพราหม์-ฮินดู และยอมรับนับถือนำมาสักการะบูชากันอย่างมากมาย ซึ่งพบเห็นได้ในสถานที่ต่างๆ รวมถึงการประกอบพิธีกรรม  เมื่อใช้ในการประกอบพิธีนั้น  เพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ส่วนมากคนไทยจะนิยมและเคารพมากที่สุดเนื่องจากเพราะเป็นเทพที่มีความกรุณา เป็นผู้มีสติปัญหาที่เฉลียวฉลาดเป็นผู้มีบารมีมาก หลายคนนั้นเชื่อว่าพระเศียรหมายถึงการมีจิตวิญาณที่มีส่วนสำคัญสำหรับชีวิตทำให้มีสติปัญานึกคิดในเรื่องราวต่างๆ ได้ พระพิฆเนศได้รับความนิยม


มีผู้คนนิยมไปกราบไหว้องค์พระพิฆเนศยังสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะที่ในประเทศไทยและประเทศอินเดีย ซึ่งแต่ละองค์มีความสวยงามและความพิเศษในเรื่องของการใช้วัสดุที่แข็งแรงและมีคุณค่า ประกอบด้วยลวดลายที่สวยงาม  ช่วยขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ได้เข้ามาในชีวิตให้หมดไปได้ พระพิฆเนศ ถือว่าได้รับความนิยมทั้งสมัยก่อนและสมัยปัจจุบันนี้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่มากที่สุด นอกจากนี้ยังช่วงการจัดเทศกาลสำหรับการบูชาองค์พระพิฆเนศโดยเฉพาะ คือ เทศกาลคเณศจตุรถี จัดขึ้นในวันแรม 4 ค่ำ เดือน 9 และวันแรม 4 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งเชื่อกันมาพระองค์ได้ลงมายังโลกมนุษย์เพื่อประทานพรต่างๆให้กับผู้ศรัทธาพระองค์ท่าน เพื่อให้ประชาชนนั้นอยู่อย่างสงบสุขพระพิฆเนศ


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ปืนบีบีกันราคาถูก

อุปกรณ์เปิดร้านกาแฟสด แก้วโฟม , ถ้วยโฟม , ถ้วยกระดาษ

บูชาพระพิฆเนศด้วยขนมลาดู