พระพิฆเนศเหมาะสำหรับการบูชา


องค์เทพพระพิฆเนศเป็นเป็นที่นิยมในการบูชาของคนไทย


องค์พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ

ความเชื่อและการบูชาองค์พระพิฆเนศมีแต่นานแล้วตั้งแต่สมัยในอดึตจนถึงปัจจุบัน ไม่มีการแบ่งชนชั้น สำหรับผู้ที่นับถือและอยากจะบูชาก็สามารถนำมาบูชาสำหรับประชาชนทั่วไป ที่นิยมนั้นถือเป็นเรื่องสำหรับความเชื้อในสิ่งที่มองไม่เห็น เรื่องของการบูชาพระพิฆเนศ ควรจะมีพิธีการในเรื่องของการจัดเตรียมสิ่งของที่เหมาะสำหรับการบูชาซึ่งท่านสามารถจัดหาเตรียมเองได้ เพื่อการสวดบูชาได้ทุกๆวัน เพื่อให้เรานั้นมีความเคารพและบูชาองค์ท่านอย่างแท้จริง คนไทยสมัยนี้มีความเชื่อในเรื่องพวกองค์เทพ ซึ่งเปรียบเสมือนพระที่สามารถคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆให้แก่เราได้ องค์เทพเหล่านี้สามารถสร้างความแปลก ความสนใจให้กับบุคคลทั่วไปได้  ในเรื่องของการบูชานั้น ท่านจะได้รับอานิสงค์หลายประการซึ่งถือเป็นศิริมงคลกับชีวิตของตัวเอง หากคนที่นับถือเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพราหม์-ฮินดูแท้ๆ ก็จะมีเรื่องของการเวียนไหว้ตายเกิดเป็นเรื่องธรรมชาติ นำมาด้วยธรรมะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ส่วนศาสนาพุทธนั้นนั่นก็คือการบูชาด้วยคนไทยนั่นเอง แท้ที่จริงย่อมเป็นพลังงานบริสุทธิ์ พลังแห่งปัญญาอันพิสุทธิ์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ช่วยขจัดอุปสรรคและภัยร้ายทั้งปวง ที่คอยปกป้องผู้คนได้อย่างแท้จริง อำนาจแห่งความสำเร็จ  อำนาจแห่งการผู้ป้องกันภูติผีปีศาจและคุณไสยมนต์ดำทั้งปวง อำนาจแห่งความรัก เป็นต้น


พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปกรณ์เปิดร้านกาแฟสด แก้วโฟม , ถ้วยโฟม , ถ้วยกระดาษ

ปืนบีบีกันราคาถูก

เครนอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน