อาชีพทนายความมีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างไรในปัจจุบัน

อาชีพทนายความมีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างไรในปัจจุบัน


อาชีพทนายความ
ทนายความ
วิชาชีพทนายความเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวิชาชีพอันมีเกียรติ สามารถช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเกี่ยวกับคดีความต่างๆ ได้มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจทั่วโลก เป็นผู้รอบรู้เกี่ยวกับกฎหมายทุกประเภท มีความรู้และความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับกฎหมายทั้งในประเทษและต่างประเทศ เป็นอาชีพที่มีส่วนประคับประคองและผดุงความยุติธรรมของสังคมในกรอบกฎหมาย ทนายความที่ดีต้องทำหน้าที่ของตนเองอย่างซื้อสัตย์สุจริตอยู่ในกรอบของตนเองและผู้อื่น มีการแต่งกาย มีการพูดจาที่ดีต่อผู้อื่น ส่วนใหญ่แล้วทนายความต้องดำเนินการทางด้าน ว่าความทั่วประเทศ ดำเนินคดีเพ่ง และคดีอาญา การต่อสู่เกี่ยวกับคดียาเสพติด ล้มละลาย คดีการปกครอง  ภาษี การค้าระหว่างประเทศ  คดีลิขสิทธิ์ เป็นต้น 


ทนายความ
ใบอนุญาติที่ให้เป็นทนายความ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปกรณ์เปิดร้านกาแฟสด แก้วโฟม , ถ้วยโฟม , ถ้วยกระดาษ

ปืนบีบีกันราคาถูก

เครนอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน