พระพิฆเนศองค์เทพที่ได้รับความนิยมในการนับถือบูชา


ผลที่ได้จากการบูชาองค์พระพิฆเนศองค์เทพพระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศนับได้ว่าถือมีความศักดิ์สิทธิ์และคนไทยก็ให้ความเคารพนับถือกันอยู่จำนวนมาก ในประเทศไทยนั้นจะเห็นได้ว่ามีการบูชาเทพองค์ต่างๆในศาสนาพราหมณ์อยู่มากมาย เป็นความเชื่อที่มีการสืบทอดมาเป็นระยะเวลานาน  เป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ นับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งผู้ที่มีความรู้ เปรียบเสมือนนักปราชญ์นั่นเอง ผลบุญส่วนใหญ่ที่ได้จากการบูชาพระพิฆเณศนั้น ทำให้เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์ สามารถคิดในแง่บวกเสมอ มีพลังในเรื่องของความรู้และปัญญาเป็นเลิศ ในทางศาสนาพราหมณ์นั้น เชื่อกันว่าการบูชาพระพิฆเณศย่อมเป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบรรลุธรรม  มีความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ สามารถนำท่านไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จได้อีกทางหนึ่งด้วย 


องค์เทพพระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ปืนบีบีกันราคาถูก

อุปกรณ์เปิดร้านกาแฟสด แก้วโฟม , ถ้วยโฟม , ถ้วยกระดาษ

บูชาพระพิฆเนศด้วยขนมลาดู