ทนายความเชื่อถือได้ รวดเร็วทันใจอาชีพที่เกี่ยวข้องกันทนายความ


อาชีพทนายความ
ทนายความ


ทนายความ คือผู้ที่มีความรู้กฎหมายและและได้รับการอบรมวิชาว่าความจากสภาทนายความ ซึ่งแต่ละคนต้องมีจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วยเอง มีความมุ่งมั่นในการทำงานเกี่ยวกับอาชีพของตนเองอย่างเคร่งครัด เป็นนักกฎหมายที่มีความสำคัญมากอีกอาชีพหนึ่งที่ประเทศไทยของเราต้องการเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะไปเจรจาในต่างประเทศ หรือเป็นตัวแทนในการผดุงความยุติธรรมให้กับราษฎรประชาชนทั่วไป ส่วนใหญ่แล้วจะมีการปฏิบัติหน้าที้ด้วยกันคือ


1.) มีหน้าที่ต่อตัวความ ซึ่งเป็นตัวการที่จะกระทำการแทนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีต้องพูดความจริงเมื่อขึ้นศาล ต้องเคารพในจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง 

2.) มีหน้าต่อศาลที่จะต้องให้ความเคารพและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเครางครัด


3.) มีหน้าที่ประพฤติปฎิบัติในแนวทางการทำงานที่ถูกต้อง ไม่คดโกงผู้อื่น หรือเพียงเพราะจะเอาชนะฝ่ายตรงข้าม


ทนายความจึงมีความสำคัญต่อตัวความเป็นอย่างมาก คนที่จะเป็นนักกฎหมายที่เก่งๆ ต้องมีความสามารถอย่างยิ่ง ท่านดีมีปัญหาคดีความหรือต้องการให้เราเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายติดต่อมาได้ตลอดเวลา
ทนายความอาชีีพที่ได้รับความนิยม
ทนายความ
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ปืนบีบีกันราคาถูก

อุปกรณ์เปิดร้านกาแฟสด แก้วโฟม , ถ้วยโฟม , ถ้วยกระดาษ

บูชาพระพิฆเนศด้วยขนมลาดู