พระพิฆเนศองค์เทพเเห่งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

พระพิฆเนศองค์เทพ
คลิกที่ภาพ

ในปัจจุบันนี้มีผู้คนจำนวนมากที่มีความศรัทธาเลื่อมใสเเละนับถือบูชาองค์พระพิฆเนศกันถ้วนหน้า เพราะมีความเชื่อกันว่าท่านเป็นเทพเจ้าเเห่งความสำเร็จ สามารถขจัดปัญหาต่างๆ ได้อย่างหมดสิ้น เมื่อผู้ใดทำการขอพรจากพระองค์ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นเเละศรัทธาเลื่อมใส พระองค์จะประทานพรดังกล่าวเเก่ผู้นั้นเสมอ สำหรับหลายคนที่สักการะบูชาพระองค์เพื่อความเป็นสิริมงคลเเก่ตนเองเเละครอบครัว พระพิฆเนศองค์เทพ

พระองค์มีอิทธิพลต่อผู้ศรัทธาหลากหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอินเดีย ดังนั้นจึงมีการประกอบพิธีกรรมบูชาพระองค์ที่นับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเรียกว่า เทศกาลคเณศจตุรถี จะถูกจัดขึ้นที่ประเทศอินเดียทุกปี เพราะชาวอินเดียเชื่อกันว่าพระองค์จะประทานพรเเก่ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมดังกล่าวเเละผู้ที่มีจิตศรัทธาต่อพระองค์อย่างบริสุทธิ์ใจ
พระพิฆเนศองค์เทพ

นอกจากนี้หลายคนมีความเชื่อว่าพระองค์ยังเป็นเทพเเห่งศิลปวิทยาการ เพราะทุกครั้งในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ จะต้องทำการสักการะบูชาพระองค์ก่อนเริ่มทำพิธีกรรม เพื่อให้ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี พระองค์จึงถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงานสำคัญหลายเเห่ง ซึ่งพระองค์ยังได้รับการขนานนามให้เป็นบรมครูเเห่งความสำเร็จเเละปัญญาอีกด้วย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปกรณ์เปิดร้านกาแฟสด แก้วโฟม , ถ้วยโฟม , ถ้วยกระดาษ

ปืนบีบีกันราคาถูก

เครนอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน