วิถีทางของเลขศาสตร์ นำมาเป็นความเชื่อในเรื่องของทะเบียนรถสวยได้อย่างไรตัวเลขนั้นเสมือนความเลื่อมใสในเรื่องของความมั่งคั่ง โดยเฉพาะชาวไทย ซึ่งเป็นสัญชาติที่อยู่ในเวลาของคตินิยม โชคชะตากันอย่างอย่างมาก เลขศาสตร์เป็นระบบวิชาความรู้ด้านโหราศาสตร์ที่กำลังได้รับความชอบอย่างมากมาย หลักเลขศาสตร์ สามารถชี้ถึงเคราะห์กรรม ความเป็นไปของชีวิตได้อย่างแม่นยำ เลขศาสตร์ หรือคัมภีร์ตัวเลข เกี่ยวกับการคิดตัวหนังสือแต่ละตัว เสร็จเป็นค่าเลขรวมแล้วได้เลขจำนวนเท่าใด สามารถนำเลขนั้นมาคาดเดาได้อย่างชัดเจน การทำนายทายทักก็ยึดวิชาว่าด้วยการพยากรณ์โดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเป็นหลักนั้นเอง เรื่องราวนั้นจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ไทยก็นับแบบไทย น่าพิศวงที่คตินิยมในเรื่องเลขจำนวนใกล้เคียงกันทั้งไทยและฝรั่ง จะไม่เหมือนกันอยู่บ้าง เช่น เลข ๗ ไทย ถือว่าไม่ดี แต่ฝรั่ง (ทราบว่าจีนด้วย) ถือว่าเป็นเลขดี เพราะพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกสำเร็จใน ๗ วัน และสัปดาห์หนึ่งมี ๗ วัน เพราะเช่นนั้นเลข ๗ จึงเป็นเลขแห่งความสุขสบายมากที่สุด ส่วนเลข ๑๓ นั้นทั้งไทยและฝรั่งถือว่าเป็นเลขชั่วร้ายแบบเดียวกัน วิธีดูให้นับลง เช่น คอลัมน์ที่ ๑ หมายความว่า ตัวหนังสือที่อยู่ในช่องหมายเลขหนึ่ง ทุกตัวมีค่าเท่ากับ ๑ และอักษรที่อยู่ในช่องหมายเลขสอง ทุกตัวมีค่าเท่ากับ ๒ เมื่อรวมกันแล้วได้เท่าไร ก็ให้ถือว่าชื่อเรามีค่าเท่านั้นเลขรวมเกิน ๑๐ ให้ลบออกเหลือเลขสองตัว เช่น ถ้ารวมได้ ๑o๕ ก็เท่ากับเลข ๑๕ ให้ไปดูคำพยากรณ์ของหมายเลข ๑๕ เช่น ชื่อ เสฐียรพงษ์ นับได้ดังนี้ ๒๗๙๗๘๔๘๒๔๙ = ๖o เมื่อได้เลข ๖o แล้วก็อ่านดูคำพยากรณ์หมายเลข ๖o ซึ่งมีความว่า เลข ๖o เป็นเลขแห่งศิลปะ จิตใจสุนทรีย์ เป็นศิลปิน ชอบความละเอียดลออ มีสง่า เป็นคนสวย รักในอิสระ เมื่อคนรอบข้างอยู่ด้วยเป็นต้องชอบใจ หลงรัก มีมิตรจิตมิตรใจ นี่คือแนวทางไม่ยุ่งยาก ที่อาจจะนำมาใช้กับทะเบียนรถสวยได้อย่างพอดีที่สุดReadmore>>
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปกรณ์เปิดร้านกาแฟสด แก้วโฟม , ถ้วยโฟม , ถ้วยกระดาษ

ปืนบีบีกันราคาถูก

เครนอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน